Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

衣橱里什幺上衣外套裤款都有,但你有一条万用的皮带吗?Remix本週推出经典实用性强的皮带款式,每款皆运用多种颜色的配置,并结合品牌印象的盾牌Logo呈现,让皮带不再只是无趣的配件!Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

Remix实用多色皮带Tonal Color Belt

Remix 12′ A/W Tonal Color Belt

黑 / 灰 / 丈青,全3色定价 $800NT材质: 压克力棉,锌合金,皮
上一篇: 下一篇: